JUNTA DIRECTIVA

APROVADA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EL 19/04/2014

ACTUALITZADA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EL 06/06/2015

PRESIDENT                                                 ANTONI LÁZARO CASADESÚS

VICEPRESIDENT                                     EMILI BARGALLÓ FERRER

TRESORERA                                               MARIA ÀNGELS RAMIÓ MASGRAU

SECRETARI                                                  JOAN NERAS COMAS

VOCAL TRESORERIA                           JULIÁN GARCÍA RUBÍ

VOCALS SECRETARIA                         PERE RODRÍGUEZ DARNÉS

                                                                             LOLA VALENZUELA RINCÓN

VOCALS PLATJA I BOIES                   ADRIÀ CARBONELL BENET

                                                                             LLUÍS CASAS GARCÍA

VOCAL COMUNICACIÓ I VELA    PEP MORENO SASTRE

VOCAL PESCA                                           JORDI BADÍA NOVAU