TITULACIONS NÀUTIQUES

LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ

 • Límit d’eslora: 6 m.
 • Límit geogràfic: 2 milles nàutiques d’un recer (navegació diürna).
 • Límit de potència: l’adequada a l’embarcació segons el fabricant.

Llegir més…

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB) a motor / motor i vela

 • Límit d’eslora: 8 m.
 • Límit geogràfic: 5 milles nàutiques d’un recer.

Llegir més…

PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJ0 (PEE) motor / motor i vela / habilitació per anar a Balears

 • Límit d’eslora:
  • PEE a motor/a motor i vela: 15 m.
  • PEE amb habilitació per anar a Balears: 24 m.
 • Límit geogràfic:
  • PEE a motor/a motor i vela: Fins a una línia paral.lela a la costa tráçada a 12 milles.
  • Navegació entre la Península Ibèrica i les Illes Balears.

Llegir més…

PATRÓ DE IOT (PIOT) motor / motor i vela

 • Límit d’eslora: 24 m.
 • Límit geogràfic: Fins a una línia paral.lela a la costa traçada a 150 milles.

Llegir més…

CAPITÀ DE IOT motor / motor i vela

 • Límit d’eslora: 24 m.
 • Límit geogràfic: Sense límit.

Llegir més…


Per a més informació podeu consultar al Departament de Nàutica d’Esbarjo de la Generalitat de Catalunya.


Real Decreto 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les Titulacions Nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.

pdfReal Decreto 875/2014