JUNTA DIRECTIVA

APROVADA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EL 19/04/2014

ACTUALITZADA A L’ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS EL 08/06/2019

PRESIDENT ANTONI LÁZARO CASADESÚS

VICEPRESIDENT 1R EMILI BARGALLÓ FERRER

VICEPRESIDENT 2N JAVIER NARANJO VÁZQUEZ

TRESORER JOSEP MARIA ROVIRA LLOPART

SECRETARI JOAN NERAS COMAS

VOCAL TRESORERIA JULIÁN GARCÍA RUBÍ

VOCAL SECRETARIA PERE RODRÍGUEZ DARNÉS

VOCAL SECRETARIA LOLA VALENZUELA RINCÓN

VOCAL PLATJA I BOIES LLUÍS CASAS GARCÍA

VOCAL COMUNICACIÓ I VELA PEP MORENO SASTRE

VOCAL PESCA JORDI BADÍA NOVAU