PRIVACITAT

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Al Club Nàutic Sa Riera estem compromesos amb la protecció de la privacitat. Volem ser transparents sobre les dades que obtenim, com les utilitzem, amb qui les compartim i els drets que tenen els seus titulars per controlar què fem amb elles. Per aquest motiu hem actualitzat la nostra política de privacitat. Aquesta actualització ens permet complir amb el nou Reglament General de Protecció de Dades RGPD reglament vigent des del 25 de maig  del 2018 a tota Europa. Normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

Recordem que, en qualsevol moment, es pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les dades personals, així com també del dret de retirar el consentiment per al tractament de dades personals, dirigint-se al Club Nàutic per qualsevol mitja que es consideri convenient, indicant sempre l’assumpte “Protecció de Dades”.