TITULACIONS NÀUTIQUES

LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ

 • Límit d’eslora: 6 m.
 • Límit geogràfic: 2 milles nàutiques d’un recer (navegació diürna).
 • Límit de potència: l’adequada a l’embarcació segons el fabricant.

Llegir més…

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA (PNB) a motor / motor i vela

 • Límit d’eslora: 8 m.
 • Límit geogràfic: 5 milles nàutiques d’un recer.

Llegir més…

PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJ0 (PEE) motor / motor i vela / habilitació per anar a Balears

 • Límit d’eslora:
  • PEE a motor/a motor i vela: 15 m.
  • PEE amb habilitació per anar a Balears: 24 m.
 • Límit geogràfic:
  • PEE a motor/a motor i vela: Fins a una línia paral.lela a la costa tráçada a 12 milles.
  • Navegació entre la Península Ibèrica i les Illes Balears.

Llegir més…

PATRÓ DE IOT (PIOT) motor / motor i vela

 • Límit d’eslora: 24 m.
 • Límit geogràfic: Fins a una línia paral.lela a la costa traçada a 150 milles.

Llegir més…

CAPITÀ DE IOT motor / motor i vela

 • Límit d’eslora: 24 m.
 • Límit geogràfic: Sense límit.

Llegir més…


Per a més informació podeu consultar al Departament de Nàutica d’Esbarjo de la Generalitat de Catalunya.

Si voleu consultar les diferents notícies que publica el Departament de Nàutica d’Esbarjo de la Generalitat de Catalunya podeu consultar-les aquí: Notícies de Nàutica de la Generalitat.


Real Decreto 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les Titulacions Nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.

pdfReal Decreto 875/2014